KOSZYK JEST
PUSTY

Polityka prywatności

 POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI.

1. Niniejsza Polityka reguluje zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkowników.

2. Wszelkie pojęcia zapisane dużą literą, a niezdefiniowane w niniejszej polityce, mają znaczenie takie jak w Regulaminie Witryny ksiegarnia-geograf.pl

3. W celu uzyskania dostępu do niektórych Funkcjonalności Witryny może być wymagane dokonanie rejestracji Użytkownika.

4. Formularz rejestracyjny zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika („Dane Osobowe”).

5. Administratorem Danych Osobowych jest HurtowniaMap.pl sp z o.o.

6. Zależnie od Funkcjonalności, obligatoryjne może być podanie tylko niektórych Danych Osobowych.

7. Dane Osobowe przetwarzane są każdorazowo w zakresie wskazanym wyraźnie przez Użytkownika w oświadczeniu w przedmiocie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.

8. Niezależnie od zgody, o której mowa w pkt. 7 powyżej, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe konieczne do wykonania na rzecz danego Użytkownika usług, do świadczenia których Administrator jest zobowiązany względem danego Użytkownika w związku z Funkcjonalnościami, z których dany Użytkownik korzysta.

9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze należącym do Administratora w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełny dostęp do Danych Osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora, których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny.

11. Użytkownik, który udostępnił Dane Osobowe, ma zapewniony do nich dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

12. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa- na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

13. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Portalu, Administrator używa plików „cookies”, tj. informacji zapisywanych przez serwer Witryny na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają Administratorowi danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Witryny lub innych stron internetowych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Funkcjonalności Witryny.

14. Administrator gromadzi informacje dotyczące: wykorzystania Witryny przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Witryny, jak również w celach statystycznych.


15. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

16. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron, do których odwołania znajdują się w na stronie Witryny.

17.Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące niniejszej Polityki należy zgłaszać zgodnie z procedurą reklamacyjną, opisaną w Regulaminie.


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl